واژه CMMS

واژه CMMS واژه CMMS مخفف Computerized Maintenance Management System به معنای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است. این یک ... ادامه مطلب