برچسب ها بایگانیکارون

پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در نیروگاه آبی کارون 4

پس از ارزیابی شرکت های مختلف نرم افزاری توسط تیم شرکت آب نیرو، نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه با کسب بیشترین امتیاز توانست نیازهای متعدد آن سازمان را جهت پیاده سازی سیستم مکانیزه نت فراهم کند همچنین طی ماه جاری مراحل نصب و پیاده سازی نرم افزار نت پارسه آغاز می گردد.

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!