برچسب ها بایگانیبندر امام خمینی

پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در شرکت فراساحل یاس

با توجه به تجربه موفق پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در بندر امام خمینی(بزرگترین بندر کشور) و قدردانی مدیریت آن مجموعه از مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی به دلیل همکاری و پشتیبانی مداوم گروه نت پارسه، سازمان بنادر و دریانوردی کلیه شرکت های پیمانکاری را به اجرای سیستم مکانیزه نت تشویق نموده است که از جمله این شرکت ها ، شرکت فراساحل یاس می باشد که در حال حاضر خدمات بهره برداری و تعمیراتی سه بندر کشور را انجام می دهد و پس از بررسی شرکت های مختلف نرم افزاری، نرم افزار نت پارسه را انتخاب نمودند.

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!