برچسب ها بایگانیبنافا

پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در شرکت بنافا قشم

با گذشت سه هفته از نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در شرکت بنافا قشم حجم بسیار زیادی از تجهیزات، کارت های فعالیت و برنامه های تعمیرات وارد نرم افزار گردید همچنین در این مدت کوتاه تمامی جریان کار فعالیت های EM و PM تنظیم و تست گردید و استارت اولیه نرم افزار اغاز گردید premarin cream.

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!