گردش کار

در هر سازمان انجام امور تعمیرات بر اساس یک فرایند مشخص با شروع و پایان صورت می گیرد. در سیستم نگهداری و تعمیرات این جریان را Work Flow یا گردش کار می نامند. این ماژول بروکراسی های اداری حذف می نماید. در اکثر سازمان ها این بروکراسی ها، باعث به تاخیر افتادن امور تعمیراتی می گردد. با اجرای این ماژول هر کاربر که در سیستم نگهداری و تعمیرات نقش اساسی و مهمی داشته باشد می تواند کارهای مربوط به خود را در کارتابل خود مشاهده نماید.

ادامه مطلب

پیام رسانی و پیام کوتاه (Messaging & SMS)

این ماژول امکان ارسال پیام بین کاربران را ایجاد می نماید و هر کاربر می تواند به صورت مستقیم با کاربر یا کاربرانی دیگر تبادل اطلاعات انجام دهد. سیستم SMS نرم افزار پارسه این امکان را فراهم می کند که کاربران با استفاده از این سیستم درخواست کار صادر کنند، از اتفاقات رخ داده در سیستم آگاه شوند، انواع آلارم ها را دریافت کنند و گزارشات لازم را بگیرند.

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!