مدیریت دستگاه

سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات اصولا Asset Base می باشند بدین معنی که کلیه تراکنش های سیستم و نرم افزار حول محوریت دستگاه و ثبت و نگهداری اطلاعات دستگاه می باشد. از این رو نگاه اصولی به دستگاه به نوعی زیربنای اصلی یک CMMS را فراهم می  نماید. در طراحی نرم افزار نت پارسه از ساختار طبقه بندی منحصر به فرد، ساده و در عین حال قدرتمندی استفاده شده است که می تواند گروه بندی و طبقه بندی مشخص و منظمی بر روی دستگاه انجام داد. از این طبقه بندی در قالب بخشهای نرم افزار خصوصا در تحلیل های RCM نرم افزار ( تحلیل های خرابی ) استفاده شده ...

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!