مدیریت انبار، مواد و قطعات (MRO Materials Management)

   تامین نیازمندی های نگهداری و تعمیرات و در راس آنها مواد و قطعات مورد نیاز از جمله دغدغه های اصلی مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد. چه بسا که کمبود یک قطعه خاص باعث شود که تعمیرات یک دستگاه به تاخیر افتاده و هزینه های هنگفتی را بر سازمان تحمیل نماید. از این رو مدیریت موجودی، بخش لاینفک در مدیریت نگهداری و تعمرات می باشد.    در سیستم مکانیزه نت پارسه جهت رفع مشکل مدیریت موجودی مواد و قطعات ، سیستم انبارداری و کنترل موجودی پیشرفته و حرفه ای تعبیه شده است که به خودی خود ، مدیریت انبار و موجودی سازمان را مکانیزه می نماید.    در این ...

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!