مدیریت اسناد و سوابق الکترونیک (EDMS)

مدیریت اسناد و سوابق الکترونیک (Electronic Documents & Records Management)   به طور معمول، سیستم های مدیریت اسناد و سوابق الکترونیک دارای ویژگی هایی هستند که تضمین می کنند مشخصات اسناد و سوابق حفظ شده اند. نرم افزار پارسه برای اولین بار یک دستیار قدرتمند را بر اساس جدیدترین استانداردها در این زمینه، جهت مدیریت اسناد و سوابق الکترونیک برای سازمان ها فراهم کرده. از جمله قابلیت های این ماژول موراد زیر را می توان نام برد: ایجاد نامحدود آرشیو و کتابخانه بصورت سلسله مراتبی، دریافت، شناسایی، کدگذاری خودکار و دستی، نمایه سازی و طبقه بندی اسناد و سوابق، کنترل نسخه گذاری اسناد، رده بندی امنیتی، مدیریت اسناد و سوابق ...

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!