ماژول مدیریت گزارشات وشاخص های کلیدی عملکرد (Reports & KPI Management)

   نرم افزار پارسه با پشتیبانی از بیش از 150 شاخص کلیدی عملکرد، هر آنچه را که شما برای کنترل و بهبود سیستم نت لازم دارید در اختیارتان قرار می دهد.

   قدرت نرم افزار پارسه در این بخش ارائه شاخص های کلیدی پیشرفته ای چون

شاخص اثربخشی عملکرد تجهیزات (OEE)

شاخص بهره برداری نیروی کار

شاخص اثربخشی نیروی کار (OCE)

روند دوباره کاری ها

اثربخشی مدیریت کار

ترخ عملکرد نیروی کار

شاخص کارهای انباشت (Backlog)

شاخص کارایی و اثربخشی نت پیش گیرانه و پیشگویانه

شاخص درصد تحقق نت پیشگیرانه

شاخص اثربخشی نت پیش گیرانه و پیش گویانه

وضعیت تدارکات قطعات

روند تعمیرات اضطراری

و چندین و چند شاخص پیشرفته ی دیگری است که کمتر نرم افزاری مدیریت نتی قابلیت ارائه ی آن ها را دارد.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!