نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

امروزه چالشهاي اساسي رودرروي دست­اندرکاران امور مربوط به نت تنها يادگيري اين تکنيکها نيست،بلکه تصميم­گيري در رابطه با انتخاب بهترين گزينه و موثرترين تکنيکهاي نت براي هر يک از تجهيزات ميباشد. اگر گزينه درست انتخاب شود،امکان بهبود و ارتقاء کيفي عملکرد ماشين­ آلات بوجود آمده وهمزمان باآن هزينه­هاي نت کاهش پيدا خواهد نمود. برعکس انتخاب نادرست نتيجه­اي جز افزايش مشکلات سازمان و کمرنگ شدن اثربخشي نت بدنبال نخواهد داشت.چالشهاي اصلي که مديران نت با آن روبرو هستند عبارتند از :

انتخاب مناسب ترين تکنيک نت
روش برخورد با هر نوع شکست و از کار افتادگي
تلفيق تمامي انتظارات مربوط به صاحبان صنايع و کاربران
انتخاب بهترين روش مبتني بر حداقل هزينه

—-  RCM چيست ؟

RCM  مخفف عبارت Reliability Centered Maintenance  به معنی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان یا نت قابلیت اطمینانی می­باشد.

RCM   فرايندي است که اولا معين مي­کند چه کاري مي بايست براي تداوم عمر هرگونه سرمايه فيزيکي انجام شود ، ثانيا انتظاراتي را که کاربران از تجهيزات دارند، ضمانت و عملي نمايد .

RCM  يک روش مهندسي در جهت ايجاد ارتباط بين فعاليتهاي نت و مکانيزم خرابيها به کمک يک ساختار منطقي مي­باشد.

نگهداری و تعميرات مبتنی بر قابليت اطمينان يا Maintenance Reliability Centered (RCM) يکی از متدهای جديد نگهداری و تعميرات است که در دهه اخير به سرعت رشد کرده است اين تکنيک نت بر بهينه سازی اصلی­ترين و مهم­ترين فرآيندهای دخيل در نت از روشهای­کاری و دستورالعملها گرفته تا سيستمهای ديگر نت نظير انبار وخريد معطوف می­شود. به عبارتی ديگر تمرکز بر ارزيابی وتحليل ريسک برای تعيين فعاليت لازم در نت (جنبه­های زيست محيطي، جنبه­های عملياتی وغيرعملياتی)وظيفه RCM است،RCM  ارزشی بسیار فراتر از مدیریت نگهداری­وتعمیرات برای سازمان­ها دارد. بدون وجود RCM قابليت اطمينان نت و بهره­برداري كاهش پيدا مي­كند.

—-   هدف:RCM

دستيابي به قابليت اطمينان مورد نظر (متناسب با ميزان هزينه ) بوسيله انجام آيتمهاي ضروري CBM تکنيک مرجع درRCM مي باشد ، چونCBM يک فعاليت مهاجم نبوده و بطور معمول باعث ايجاد وقفه در توليد نمي­گردد

جان موبری (John Moubray) در مقدمه کتاب Reliability Centered Maintenance که یکی از مراجع مهم در این موضوع به حساب می آید، RCM را چنین تعریف می نماید:

“فرآیندی که بکار می رود تا تعیین شود انجام چه فعالیتهایی برای نگهداشتن دارایی­های فیزیکی در سطح مشخصی از کارآیی (مطابق با نظر استفاده کنندگان از آنها) و حفظ کارکرد (function) آنها ضرورت دارد.”

در واقع RCM یک روش مهندسی برای تعیین برنامه­های نت در سطح یک سازمان است که قابلیت اطمینان را به عنوان مفهومی کلیدی لحاظ می­نماید. یکی دیگر از ویژگيهای اصلی این روش، رویکرد کارکرد محوری(function based) آن است. یعنی فرآیند آنالیز پس از تعیین محدوده­کاری، از تعریف و مشخص کردن کارکردهای هر یک از سیستمها و تجهیزات مشمول در برنامه آغاز می شود.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!