آنالیز ریشه ای خرابی ها (RCFA)

آنالیز ریشه ای خرابی ها (Root Cause Failure Analysis)

ابزار RCFA نرم افزار پارسه یک ابزار قدرتمند و با رابط کاملا گرافیکی و کاربرپسند جهت کمک به مهندسان قابلیت اطمینان در تحلیل علل ریشه ای خرابی ها است. روش انتخاب شده برای این ابزار، مدل Nelms است که یکی از قوی ترین روش های این حوزه می باشد. با کمک ماژول RCFA پارسه شما می توانید چارت مدیریت پروژه را تعریف کنید، شواهد را ثبت و ضبط نمایید، خرابی ها را ریشه یابی نمایید، اعمال اصلاحی را اختصاص دهید و نهایتا نتیجه ی قبل و بعد از اجرای پروژه را با کمک اطلاعات موجود، ارزیابی کنید.

بسیاری از خرابی هایی که رخ می دهند خرابی هایی هستند که بیش از یک بار به علت های مشابه اتفاق می افتند. این دسته از خرابی ها بنام خرابی های مزمن شناخته می شوند که اگرچه 20% از کل خرابی ها هستند ولکن باعث 80% زیان می گردند و این بدان معناست که رفع این خرابی ها باعث ایجاد سود کلان در کوتاه مدت می گردد و اهمیت RCA را مشهود می نماید.

در این ماژول می توان با شناخت علل وقوع خرابی با استفاده از درخت آنالیز خرابی FTA از بروز خرابی جلوگیری نمود و به صورت ریشه ای آنها را برطرف نمود.

این ماژول شامل:

– تعریف پروژه آنالیز خرابی

– تعریف خرابی بر اساس کلاس و گروه ماشین آلات

– تعریف تیم آنالیز خرابی

– تعریف درخت خرابی

– ارایه راه حل برای حذف و کاهش خرابی

 
 

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!