مدیریت پروژه های نت (Project Management)

مدیریت پروژه های نت (بهسازی، نوسازی، مهندسی و تعمیرات اساسی) (Project Management)

   پروژه های نت بخشی عمده ای از کارهای دپارتمان های نت هر سازمان را تشکیل می دهند. نظر به وسعت و حجم زیاد این قیبل کارها، در نرم افزار پارسه بخشی به عنوان مدیریت پروژه های نت در نظر گرفته شده است. طی این ماژول شما می توانید این قبیل کارها را در غالب یک یا چند پروژه را تعریف کرده و از قبل برنامه ریزی و زمان بندی کنید، برنامه ها را بسازید، نفرات، فعالیت ها، ابزارآلات و ماشین آلات، نقشه ها و اسناد و دستورالعمل ها را به کارها اختصاص دهید و در موعد مقرر انجام دهید. همچنین نرم افزار پارسه دارای قابلیت این است که کلیه ی کارهای پروژه را در قالب خروجی فایل Microsoft Project به شما عرضه کند تا از یک طرف تمامی اطلاعات پروژه را در نرم افزار پارسه داشته باشید و انجام هرکاری را بصورت آنلاین رصد کنید و هم با کمک خروجی عرضه شده، نسبت به کنترل پروژه ها اقدام نمایید.

   تعمیرات اساسی یا اورهال (Overhaul)  نیز یكی‌ از جمله‌ فعالیت‌هایی‌ است‌ كه‌ در گروه‌ فعالیت‌های‌ قابل‌ برنامه‌ریزی‌ جای‌ می‌گیرد با این‌ تفاوت‌ كه‌ دوره‌ زمانی‌ یا پریود انجام‌ این‌ فعالیت‌ها معمولاً طولانی‌ و حداقل‌ یكساله‌ است‌ در بعضی‌ سیستم‌ها، پریود تعمیرات‌ اساسی‌ بصورت‌ كاركردی‌ تعریف‌ می‌شود به‌ عنوان‌ مثال‌ بعد از تعدادی‌ ساعت‌ كار مشخصی‌ مثلاً 5000 ساعت‌ موعد انجام‌ اورهال‌ فرا می‌رسد. پیش‌بینی‌ نفر ساعت‌ مورد نیاز، تخصص‌ها، مواد و قطعات‌ یدكی‌ و ابزار و تجهیزات‌ و سایر ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعمیرات‌ اساسی‌ نیز در كارت‌های‌  PM  انجام‌ می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌، صدور احكام‌ كار و بازخور اطلاعات‌ آن‌ همانند سایر مقوله‌های‌ نت‌  PM  است‌. تنها تفاوت‌ عمده‌ Overhaul با نت‌های‌  PM  غیر اورهال‌ این‌ است‌ كه‌ در آن‌ معمولاً برنامه‌ریزی‌ در یك‌ محدوده‌ انجام‌ می‌شود و سعی‌ می‌گردد كه‌ همه‌ فعالیت‌های‌  Overhaul در حداقل‌ محدوده‌ زمانی‌ انجام‌ گیرند و برای‌ آنها پریود بعدی‌ نیز تولید نمی‌شود. كارت‌ مشخصات Overhaul  تا حد زیادی مشابه كارت فعالیت PM است. اعلام‌ فعالیت‌های‌ همزمان‌ یا همپوشانی‌ فعالیت‌ها در بازخور این‌ نوع‌ فعالیت‌ نیز همانند سایر فعالیت‌های‌ PM  در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!