برنامه ریزی و زمان بندی (P & S)

برنامه ریزی و زمان بندی (P & S)

   برنامه ریزی (Planning)

نرم افزار پارسه  فعالیت برنامه ریزی را با استفاده از کارت های فعالیت (Job Card) و برنامه های فعالیت (Job Plan) پشتیبانی می کند. برای این کار شما می توانید: زمان تخمینی انجام کار را شناسایی کنید، مواد و قطعات لازم برای انجام کار را تعریف کنید، ابزارآلات و ماشین آلات لازم برای انجام کار را شناسایی کنید، مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر اسناد مرجع و تمامی اجازه های ایمنی و قانونی را از پیش تهیه کنید.

 

زمان بندی (Scheduling)

   زمان بندی یعنی یک تصمیم گیری بصورت پیشرفته مبنی بر این که یک فعالیت نت مشخص چه زمانی باید انجام شود. قابلیت های نرم افزار پارسه این امکان را فراهم می کند که برنامه ریز بتواند فعالیت های نتی که قرار است انجام شود را بصورت سالیانه، ماهانه، هفتگی و روزانه را به راحتی و با استفاده از ابزار زمان بندی پیشرفته ی پارسه زمان بندی کند.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!