ماژول ارزیابی خرابی

ماژول ارزیابی خرابی

ثبت اطلاعات خرابی به‌صورت استاندارد در سه سطح ظاهر خرابی (Failure Mode)، مکانیزم خرابی (Failure Mechanism)، علت خرابی (Failure Cause) و همچنین ثبت جزء خراب‌شده (Failed Item)، شدت خرابی (Failure Severity) و پیامد خرابی (Failure Consequence) به‌صورت نامحدود. درج راهکار برای جلوگیری از رویداد مجدد خرابی، صدور دستی و خودکار تحلیل RCA برای ریشه‎ یابی خرابی رخ‌داده 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.