ماژول شاخص‌های کلیدی عملکرد و گزارش‌ها

ماژول شاخص‌های کلیدی عملکرد و گزارش‌ها

پشتیبانی بیش از ۱۵۰ شاخص کلیدی عملکرد، ارائه شاخص‌های کلیدی پیشرفته‌ای چون «شاخص اثربخشی عملکرد تجهیزات» (OEE)، شاخص بهره‎ برداری از دارایی‎ها (AU)، «شاخص اثربخشی نیروی کار (OCE)»، «روند دوباره‌کاری‌ها»، «اثربخشی مدیریت کار»، «شاخص کارهای انباشت» (Backlog)، «شاخص کارایی و اثربخشی نت پیشگیرانه و پیشگویانه»، «وضعیت تدارکات قطعات»، «روند تعمیرات اضطراری» و شاخص‌های عمومی چون قابلیت دسترسی، MTBF، MTTR، شاخص‌های هزینه‌ای و چندین و چند شاخص پیشرفته‌ی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.