ماژول تحلیل ریشه‌ای خرابی‌ها(RCA)

ماژول تحلیل ریشه‌ای خرابی‌ها(RCA)

صدور درخواست اجرای RCA به‌صورت موردی و خودکار توسط نرم ‎افزار، توجیه اجرای تحلیل، تعریف تیم پروژه، ثبت و ضبط شواهد (فیزیکی، انسانی و اسنادی)، ریشه‌یابی خرابی‌ها با استفاده از نمودار گرافیکی، اختصاص راهکار به مشکلات، اعتبارسنجی راهکارها، اجرای اصلاحات و ارزیابی اثربخشی راه کارهای ارائه‌شده و فعالیت ‎های اصلاحی انجام‌شده. 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.