نت مبتنی بر وضعیت

گرایش به رویکرد های اخیر نت مانند RCM در کشور ما روز به روز در حال افزایش است.رویکرد های جدید نگاه سنتی به انجام فعالیت های تعمیراتی در غالب فعالیت های PM و دوره ای را به سمت نت مبتنی بر وضعیت سوق داده و پیشنهاد می کند شما فعالیت های تعمیراتی را پس از بررسی تبدیل به پایش وضعیت کنید.

 در این نوع از فعالیت های تعمیراتی انجام فعالیت های تعمیراتی خاص طبق چک لیست های تعمیراتی به نتایج حاصل از پایش وضعیت مواضع خاص دستگاه موکول می شود.

 بررسی نتایج و تصمیم گیری در مورد وضعیت دستگاه نیازمند داشتن پارامتر پایش ، نتایج پایش و مقایسه نتایج با استانداردها و در حالت پیشرفته تر مانیتورینگ وضعیت دستگاه در غالب نمودارهای گرافیکی است که روند تغییر پارامتر های پایش وضعیت را نشان می دهد.

 یک مثال ساده و رایج در این مورد مقدار لرزش دستگاه و مقایسه آن با حالت های استاندارد لرزش دستگاه و یا بررسی سیر افزایش لرزش دستگاه در نمودار و پیش بینی زمان افزایش بیش از حد لرزش دستگاه و وقوع خرابی است.

 تکنیک اول یعنی مقایسه نتایج با استاندارد ها که CBM خوانده می شود و همچنین تکنیک دوم که بررسی روند سیر افزایشی نتیجه آزمایش و پیش بینی زمان خرابی دستگاه که PdM  نامیده می شود در نرم افزار نت پارسه تعبیه شده است. پیشهاد می شود نمودار های پایش وضعیت دستگاه را در نرم افزار و یا در دموی نرم افزار مشاهده نمایید.

استانداردهای پایش وضعیت

 در این بخش برگه های استاندارد پایش وضعیت دستگاه را تعریف می کنید و مبنای پایش وضعیت دستگاه مورد نظر را مشخص می نمایید.

 سررسید های پایش

 در این بخش نتایج پس از دریافت در سیستم ثبت کرده و با استاندارد ها مقایه می نماید. در این بخش نرم افزار به صورت هوشمند آلارم مربوطه را به شما خواهد داد.

 مانیتورینگ پارامترهای پایش وضعیت در قالب نمودارهای PdM  به صورت گرافیکی

 این بخش جهت تولید نمودار های پیش بینی سررسید خرابی دستگاه بر اساس نتایج و سرعت خرابی دستگاه در پارامتر های مختلف تعبیه شده است

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!