ماژول مدیریت کالیبراسیون

ماژول مدیریت کالیبراسیون

ثبت استاندارد کالیبراسیون در شناسنامه‌ی هر تجهیز ابزاردقیق، برنامه‌ریزی و مکانیزه کردن فرایند کالیبراسیون به‌صورت دوره ای و موردی، امکان ثبت نتایج قبل و بعد از کالیبراسیون، اخذ خطاهای اندازه‌گیری و مقایسه‌ی آن با مقادیر مرجع، صدور و چاپ گواهینامه و برچسب کالیبراسیون، تعیین و پیشنهاد بازه‎ و سررسید کالیبراسیون بعدی و گزارش نمودار روند انحراف تجهیز ابزاردقیق.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.