مدیریت دستگاه

سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات اصولا Asset Base می باشند بدین معنی که کلیه تراکنش های سیستم و نرم افزار حول محوریت دستگاه و ثبت و نگهداری اطلاعات دستگاه می باشد. از این رو نگاه اصولی به دستگاه به نوعی زیربنای اصلی یک CMMS را فراهم می  نماید.

در طراحی نرم افزار نت پارسه از ساختار طبقه بندی منحصر به فرد، ساده و در عین حال قدرتمندی استفاده شده است که می تواند گروه بندی و طبقه بندی مشخص و منظمی بر روی دستگاه انجام داد. از این طبقه بندی در قالب بخشهای نرم افزار خصوصا در تحلیل های RCM نرم افزار ( تحلیل های خرابی ) استفاده شده است.

در زیر مشخصات ماژول مدیریت دستگاه به صورت خلاصه آمده است.

 • شناسنامه تجهیز ( درخت تکنیکی و فنی )

   شناسنامه دستگاه در سیستم مکانیزه نت پارسه به صورت خلاصه و مفید تعریف شده است و تنها به فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز کاربر پرداخته می شودو برخلاب انواع دیگر CMMS ها که کاربر را وادار به ورود حجم عمده ای از اطلاعات که غالب آنها نیز موجود نیستند می نماید،تنها اطلاعات مفید و خلاصه دستگاه آورده شده است.

   در شناسنامه دستگاه و تجهیزات نت پارسه از دو نوع طبقه بندی به صورت همزمان استفاده شده است که هر یک مفهومی خاص را در مورد دستگاه در بر دارد.

  طبقه بندی تکنیکی Technical hierarchy

   اولین طبقه بندی ، طبقه بندی تکنیکی و فنی دستگاه است. در این طبقه بندی دستگاه در 2 سطح کلاس و گروه طبقه بندی می شود. این طبقه بندی صرفا اشاره به ساختار تکنیکی و فنی تجهیز دارد و به کاربرد کنونی آن اشاره ندارد. برای مثال یک ژنراتور جدا از اینکه در چه بخشی به کار گرفته شود و چه وظیفه ای بر عهده دارد برای مثال در یک کارگاه ریخته گردی با حرارت بالا فعالیت می کند و یا در یک ساختمان اداری، در کلاس تجهیزات دوار قرار گرفته و در گروه ژنراتور مدل X5 قرار می گیرد. این طبقه بندی فارغ از شرایط محیطی دستگاه تجهیزات را طبقه بندی کرده و در تحلیل های تکنیکی و فنی آنالیز خرابی و عمر مفید دستگاه مورد استفاده فراوان دارد. برای مثال می توان نرخ خرابی یک ژنراتور را با مدل های هم کلاس خود تحلیل کرده و در تصمیم گیری های آتی در تهیه بهترین را انتخاب کنید !

   طبقه بندی فرایندی Processes Hierarchy

   این نوع طبقه بندی مشخصا به شرایط محیطی کار دستگاه اشاره داشته و اثرات محیط در نگهداری و تعمیرات دستگاه را طبقه بندی می نماید. در این نوع طبقه بندی درسطح اول محل استقرار یا موقعیت فیزیکی نصب دستگاه وجود دارد و در سطح دوم سیستمی که دستگاه مورد نظر در آن فعالیت می نماید. در سطح سوم و نهایی ، خود دستگاه قرار دارد.

   شرایط محیط کاری از این جهت مورد بررسی قرار می گیرند که اثرات شرایط محیطی کارکرد دستگاه بر کارایی و خرابی های بالقوه آن تاثیر بسزایی دارد. برای مثال ژنراتوری که در شرایط محیط گرم یک کارگاه ریخته گری فعالیت می نماید به مراتب سریعتر از یک ژنراتور موجود در یک ساختمان اداری فرسوده شده و در عین حال خرابی های منحصر به فردی نیز خواهد داشت.

   تحلیل هایی که از خرابی و شرایط محیطی دستگاه به دست می آیند عموما ارزش بیشتری در تصمیم گیری های عمده مدیریتی نت خواهند داشت.

  مشخصات فنی تجهیز

   متاسفانه در اکثر روش های نگهداری و تعمیرات به مشخصه های فنی دستگاه اهمیت زیادی داده نشده و این مشخصه ها معمولا در کتب تعمیراتی و فنی تجهیزات به فراموشی سپرده می شود. اما در زمان نیاز تنها و تنها به تجارب کارشناسان فنی در تصمیم گیری هایی که نیازمند دانستن مشخصه فنی خاصی از یک دستگاه است اکتفا می شود و این امر تصمیم گیری های نت را نامطمئن می سازد.

   برای مرتفع شدن این مشکل و مشکلات از این دست مانند یافتن تجهیزات با مشخصه ها و کارکرد های مشابه بخش مشخصه های فنی در دستگاه ایجاد شده است که در آن می توانید انواع مشخصه های فنی ، مشخصه های محیطی کار دستگاه و به صورت کلی انواع فیلد های اطلاعاتی که در شناسنامه دستگاه جای نگرفته است و نیازمند ثبت اطلاعات در آن مورد هستید را به صورت نامحدود ثبت کنید.

   اسناد و تصاویر

   در این بخش می توانید انواع تصاویر، اسناد و نقشه های مرتبط با دستگاه را در قالب فایل الکترونیکی به دستگاه متصل کنید و یا آن را در سیستم آرشیو اسناد فنی آدرس دهی کنید.

  سوابق کارکرد

   کارکرد دستگاه به عنوان مبنای برنامه ریزی و زمانبدی فعالیت های نت و همچنین کنترل عمر دستگاه بر اساس تاریخ و منظم در این بخش ثبت و نگهداری می شود.

  سوابق تعمیرات

  انواع فعالیت های تعمیراتی که در غالب دستور کار های تعمیراتی در طول زمان بر روی دستگاه انجام می گیرد در این بخش نگهداری و ثبت و ضبط شده و انواع گزارشات و تحلیل های مرتبط با دستگاه را می توان از آن استخراج کرد

   

  سوابق خرابی

   سوابق تکرار خرابی های دستگاه جهت تحلیل های RCM در این بخش به صورت هوشمند نگهداری و ثبت می شود.

  سوابق هزینه

   در این بخش سوابق انواع هزینه هایی صرف شده جهت نگهداری و تعمیرات دستگاه مانند هزینه ، قطعات مصرف شده ، هزینه نیروی انسانی صرف شده و دیگر انواع هزینه نگهداری شده و در تحلیل های هزینه های مورد استفاده قرار می گیرد.

  محل استقرار

  محل های استقرار به عنوان اولین سطح از درخت فرآیندی دستگاه و به صورت درختی تعریف می شوند

  سیستم ها

   سیستم های یک سازمان که تجهیزات در آن سیستم ها عضو هستند در این بخش به صورت درختی تعریف می شود.

  کلاس و گروه دستگاه

   کلاس و گروه ها همانطور که در طبقه بندی تکنیکی دستگاه آورده شد به عنوان مبنای طبقه بندی با دیدگاه فنی ثبت شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!