منظور از مدیریت اطلاعات دارایی، ایجاد موجودیت دیجیتال یک دارایی (تجهیز،ساختمان،سازه و …) در نرم افزار همراه با انواع اطلاعات وابسته به آن است

مدل طراحی شده در پارسه تمامی ارتباطات اساسی دارایی ها را همانند آنچه در واقعیت وجود دارد به نمایش میگذارد و از آن میتوان در تمامی مراحل چرخه عمر یک دارایی به عنوان منبع یکتای اطلاعات در مورد دارایی ها استفاده کرد.

تعریف شناسنامه دارایی ها شامل اطلاعات فنی و مالی، طبقه بندی فنی و بحرانی دارایی ها، تعریف درخت سیستمی،استقرار،درخت اجزا، الصاق اسناد و تصاویر، تعریف لاگ شیت تجهیزات(Log Sheet) شامل ثبت اطلاعات وضعیت توقفات و منشا توقفات،ثبت میزان کارکرد، میزان تولید و ضایعات و ثبت مصرف مواد(بنزین،گازوئیل و …) و قطعات مصرفی (فیلتر،کارتریج و …) و تعریف و کنترل گارانتی ها و گواهینامه ها از جمله قابلیت های این ماژول است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.