ماژول داشبورد اطلاعات

ایجاد داشبوردهای مدیریتی، برنامه‎ ریزی و… مانند داشبوردهای کنترل هزینه، کنترل خرابی‌ها، کنترل وضعیت تجهیزات، سررسید فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، کنترل موجودی انبار، داشبورد مدیریت آرشیو و … به ازای گروه ‎های کاربری و به ازای هر کاربر به همراه امکان تعریف داشبورد کارت امتیازی متوازن (BSC)