به اطلاع کلیه شرکت های تحت پوشش پارسه می رساند در تاریخ های 18 و 19 آبان ماه دوره آموزشی نرم افزار StimulSoft در مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی برگزار می گردد علاقه مندان جهت ثبت نام در این دوره با تماس بگیرند.