مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

مراحل پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی


مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

فاز به کارگیری خرید یک سیستم کامپیوتری مدیریت نت می تواند موجب راه اندازی سیستم یا ایجاد وقفه در نصب آن شود.در صورتی که مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات به سرعت انجام شود یا قبل از اتمام آن رها شود، سیستم به طور رضایت بخش کار نخواهد کرد.

مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات شامل موارد زیر می باشد:

1- به هنگام سازی رکورد های فعلی
2- راه اندازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات
3-ورود داده ها
4- معرفی سیستم CMMS
5- آموزش پرسنل مناسب

1- فاز به هنگام سازی می تواند قبل از بکارگیری سیستم CMMS انجام شود. در حالی که به نظر می رسد این کار به هدر دادن زمان و منابع باشد امام ضروری است اطلاعات تا حد ممکن واقعی و به روز باشند. ورود اطلاعات قدیمی و نادرست باعث عدم صحت همه اطلاعات تهیه شده توسط سیستم می شود.
در مراحل اولیه، وجود این نوع مسائل ممکن است موجب ایجاد تردید در قابلیت اطمینان سیستم شود.بهتر است قالب مورد نیاز برای اطلاعاتی که باید وارد سیستم شوند از فروشنده پرسیده شود. این امر صحت ترجمه اطلاعات را تضمین می کند.

2- نصب و راه اندازی نرم افزار CMMS ( *مدیریت دارایی های فیزیکی) شامل دو مرحله متفاوت است.در صورتی که لازم باشد فقط نرم افزار نگهداری و تعمیرات نصب شود این مرحله تنها بارگذاری برنامه ها در سیستم و حصول اطمینان از عملکرد مناسب برنامه ها می باشد و در صورتی که لازم باشد نرم افزار و سخت افزار هر دو نصب شوند مرحله راه اندازی سیستم کمی پیچیده تر می شود. سخت افزار باید محلی تمیز نصب شود.هر چه سیستم بزرگ  تر باشد مکان بزرگتری برای سخت افزار آن لازم خواهد بود. کامپیوتر های پردازنده مرکزی و بعضی میکرو کامپیوتر ها باید در یک مکان کنترل شده از نظر آب و هوا و دارای هوای فیلتر شده قرار گیرند تا از نظر عملکرد نامنظم سیستم جلوگیری شود.

3-ورود داده ها در این مرحله همه اطلاعات موجود در سیستم فعلی نگهداری رکوردها به پایگاه داده های کامپیوتر وارد می شود.این اطلاعات، پایه ای برای همه تصمیم گیری ها و ارسال گزارش ها خواهد بود. در صورتی که که سیستم فعلی به روز نباشد سیستم کامپیوتری نیز به روز نخواهد شد.
نحوه ورود داده ها نیز مهم است. برای سهولت فهرست بندی داده ها همه ی مولفه های مشابه باید برچسب مشابه داشته باشندو هر چه اطلاعات یکنواخت تر باشد استفاده از نرم افزار CMMS راحت تر خواهد بود.
زمان مورد نیاز برای وارد سازی همه ی این فایل ها را کمتر از زمان مورد نیاز برآورد نکنید.
سازمان های بزرگ پس از گذشت چند سال حجم عظیمی از اطلاعات خواهند داشت که یک نفر در یک روز به تنهایی نمی تواند آن ها را وارد سیستم کند.

4- معرفی نرم افزار نگهداری و تعمیرات این مرحله برای موفقیت سیستم CMMS مهم است. در صورتی که سیستم به شیوه درستی به کاربران معرفی نشود، کارایی آن می تواند کاهش یابد.پذیرش سیستم کامپیوتری مدیریت نت به عنوان ابزاری برای استفاده آن ها مهم است. در صورت معرفی این سیستم به صورتی که کارمندان احساس کنند سیستم به کا آن ها نطارت می کند، ممکن است برای استفاده از آن تمایل نشان ندهند.
اگر کارمندان و ناظران مجرب با سیستم همکاری نکنند می توانند اثرات مثبت سیستم نت را خنثی کنند و در صورتی که متقاعد شوند سیستم مدیریت دارایی در انجام موثرتر کار ها مفید خواهد بود، می توانند سهم بزرگی در موفقیت سیستم داشته باشند.

5- آموزش پرسنل هر ابزاری در صورت استفاده صحیح از آن موثر می باشد. با کمک آموزش می توان استفاده گروه های مختلف از سیستم را تضمین کند.
در اکثر اوقات از این بخش از برنامه صرف نظر شده است. فروشنده باید برنامه های آموزشی مناسبی ارائه دهد و از مدت زمان آموزش که هزینه آن در قیمت سیستم منظور شده است برای آموزش افراد اصلی در عملکرد سیستم استفاده کنید سپس از این افراد در آموزش سایر کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات کمک بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *