سیستم مدیریت خرابی ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات


سیستم های مدیریتی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 

سیستم مدیریت خرابی ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

در دنیای امروز در کارخانجات صنعتی باید به خرابی ها توجه ویژه ای داشت به همین جهت خرابی ها را باید کنترل و مدیریت کرد تا بتوانیم هزینه ها را کنترل نماییم.
با توجه به اطلاعات زیادی که در مراکز صنعتی وجود دارد، نرم افزار نگهداری و تعمیرات می تواند کمک زیادی به کنترل و مدیریت خرابی های به وجود آمده کند.
تعریف هایی از خرابی در زیر ارائه شده است و در ادامه ماژول های سیستم مدیریت خرابی ها را در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه معرفی خواهیم کرد

خرابی چیستاز دست رفتن توانایی یک آیتم در اجرای وظیفه ی مورد انتظار از آن

شیوه ی خرابی هاروشی که در آن ناتوانایی یک آیتم در اجرای وظیفه ی مورد انتظار از آن، رخ می دهد.

علت خرابیرویدادهایی در خلال فاز های تعریف ویژگی ها، طراحی، ساخت، نصب، استفاده و یا نگهداشت آیتم که منجر به خرابی می شود.

فرسودگی : خرابی ای که احتمال رخدادش با افزایش مدت زمان عملیاتی یا افزایش کارکرد آیتم و استرس های اعمال شده به آن افزایش می یابد.

کهنگیخرابی ای که احتمال رخدادش با گذشت زمان تقویمی افزایش می یابد.

 

ماژول ارزیابی خرابی :

ثبت اطلاعات خرابی به‌صورت استاندارد در سه سطح ظاهر خرابی (Failure Mode)، مکانیزم خرابی (Failure Mechanism)، علت خرابی (Failure Cause) و همچنین ثبت جزء خراب‌شده (Failed Item)، شدت خرابی (Failure Severity) و پیامد خرابی (Failure Consequence) به‌صورت نامحدود. درج راهکار برای جلوگیری از رویداد مجدد خرابی، صدور دستی و خودکار تحلیل RCA برای ریشه‎یابی خرابی رخ‌داده.

ماژول تحلیل ریشه‌ای خرابی‌ها (RCA):

صدور درخواست اجرای RCA به‌صورت موردی و خودکار توسط نرم‎افزار، توجیه اجرای تحلیل، تعریف تیم پروژه، ثبت و ضبط شواهد (فیزیکی، انسانی و اسنادی)، ریشه‌یابی خرابی‌ها با استفاده از نمودار گرافیکی، اختصاص راهکار به مشکلات، اعتبارسنجی راهکارها، اجرای اصلاحات و ارزیابی اثربخشی راهکارهای ارائه‌شده و فعالیت های اصلاحی انجام‌شده.

ماژول کنترل خرابی‌های تکراری:

شناسایی الگوهای پرتکرار مدهای خرابی، مکانیزم های خرابی و علت های خرابی میان دارایی های مشابه، واحدهای بهره‌برداری و سیستم‌ها، نمایش هشدار در مورد خرابی های پرتکرار (مزمن) و صدور خودکار درخواست تحلیل ریشه های خرابی ها

ماژول نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) :

انتخاب مناسب‌ترین تاکتیک‌های نگهداشت با کمک پیوستگی میان سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) و نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) به‌عنوان پیشرفته‌ترین مشی مدیریت خرابی‌ها. دارای قالب استاندارد و گام‌به‌گام و رابط گرافیکی جهت سهولت در استفاده از آن.

ماژول بهینه‌سازی نگهداشت پیشگیرانه (PMO) :

صرف کم‌ترین هزینه و بالاترین نرخ بهبود جهت بهینه سازی برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه با استفاده از داده‌های خرابی CMMS و مقایسه با کارت‌های فعالیت و نمایش انحرافات. امکان درخواست تغییر در برنامه PM و ایجاد برنامه PM جدید و گردش آن جهت تأیید و نهایتاً ثبت سابقه ی تغییرات انجام‌شده

 

سیستم مدیریت عملکرد در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

یکی از قابلیت هایی که یک نرم افزار نگهداری و تعیمرات می بایست داشته باشد توانایی ارائه گزارشات متنوع از اطلاعاتی که در نرم افزار ثبت شده است می باشد که در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه به عنوان سیستم مدیریت عملکرد شناخته می شود

سیستم مدیریت عملکرد در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه دارای ماژول های متفاوتی می باشد که مجموع این ماژول ها پارسه را به عنوان یکی از قدرت مند ترین نرم افزار های نگهداری و تعمیرات تبدیل نموده است

ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در قالب سیستم مدیریت عملکرد به شرح زیر می باشد:

ماژول شاخص های کلیدی عملکرد و گزارش ها (KPI & Reports) :

پشتیبانی بیش از 150 شاخص کلیدی عملکرد، ارائه شاخص‌های کلیدی پیشرفته‌ای چون «شاخص اثربخشی عملکرد تجهیزات» (OEE)، شاخص بهره‎ برداری از دارایی‎ ها (AU)، «شاخص اثربخشی نیروی کار (OCE)»، «روند دوباره‌کاری‌ها»، «اثربخشی مدیریت کار»، «شاخص کارهای انباشت» (Backlog)، «شاخص کارایی و اثربخشی نت پیشگیرانه و پیشگویانه»، «وضعیت تدارکات قطعات»، «روند تعمیرات اضطراری» و شاخص‌های عمومی چون قابلیت دسترسی، MTBF، MTTR، شاخص‌های هزینه‌ای و چندین و چند شاخص پیشرفته‌ی دیگر.

ماژول داشبورد اطلاعات (Dashboard) :

ایجاد داشبوردهای مدیریتی، برنامه ‎ریزی و… مانند داشبوردهای کنترل هزینه، کنترل خرابی‌ها، کنترل وضعیت تجهیزات، سررسید فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، کنترل موجودی انبار، داشبورد مدیریت آرشیو و … به ازای گروه ‎های کاربری و به ازای هر کاربر به همراه امکان تعریف داشبورد

ماژول تحلیل داده‌ها (Data Analytic) :

ایجاد خروجی‌های تحلیلی و ماتریسی به‌صورت آنی و تنها با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)، فیلتر اطلاعات، نمایش در انواع نمودارها (20 نوع نمودار) برای گزارش‌هایی چون تحلیل کارکرد نفرات، تحلیل هزینه‌ها، تحلیل زمان‌های فعالیت‌ها، تحلیل عملکرد پیمانکاران و…

ماژول مدیریت هزینه ‎ها (Cost Management):

امکان تعریف انواع کدهای هزینه ‌بر مبنای ساختار شکست (درخت وظیفه، درخت استقرار و درخت سازمانی) (PBS)، فعالیت‎ها (SAB) و منابع (COR) و ارتباط هزینه ‎ها با مراحل چرخه‎ ی عمر دارایی ‎ها جهت استفاده در آنالیزهای هزینه ‎ای مانند هزینه‌یابی چرخه‎ی عمر (LCC)، از امکانات منحصربه‌فرد نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در این زمینه است. پارسه همچنین هزینه‌های نفر-ساعت، مواد و قطعات، استفاده از ابزارآلات و هزینه ‎ی توقف تجهیزات و فرایندها را به‌صورت خودکار جمع‌آوری و ثبت و امکان ثبت انواع هزینه ‎های متفرقه را برای کاربر مهیا می‌کند.

 

سیستم مدیریت منابع در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

سیستم مدیریت منابع در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه شامل بخش های متفاوتی می باشد که در این مقاله به توضیحات آن پرداخته شده است.
منابع سازمانی شامل تمامی دارایی ها، فرایند های سازمانی، آگاهی و دانش، توانمندی ها و همه موجودی هایی که در اختیار و کنترل ما است می باشد

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در واقع محدود به تعریف تجهیزات و فعالیت های نگهداری و تعمیرات نمی شود
می توان از پارسه به عنوان یک نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی موفق یاد کرد.

سیستم مدیریت منابع در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه شامل ماژول های تخصصی که راه را در حوزه نگهداری و تعمیرات و همچنین مدیریت دارایی های فیزیکی هموار نموده است که در ادامه به معرفی مختصر این ماژول ها می پردازیم.

ماژول مدیریت اطلاعات کارکنان

تعریف پرونده ی کارکنان، تعریف چارت سازمانی (دپارتمان‌ها و سمت‌ها)، تعریف و اختصاص مهارت‌ها به کارکنان، تخصیص و مدیریت گواهینامه‌های کارکنان، تعریف نیازمندی آموزشی کارکنان، تعریف شغل ‎های سازمانی، تعریف دپارتمان‌ها و سطوح وظیفه‌ای سازمانی به‌صورت نامحدود، قابلیت تعریف سازمان مادر برای سازمان‌هایی که در سطح وسیعی فعالیت می‌کنند و کسب‌وکارشان به یک سازمان و یک محدوده‌ی جغرافیایی محدود نمی‌شود.
که این اطلاعات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه قابل ثبت و کنترل می باشد.

ماژول مدیریت انبار، مواد و قطعات و ابزارآلات

یکی دیگر از ماژول های تحت عنوان سیستم مدیریت منابع ماژول مدیریت انبار، مواد و قطعات می باشد
سیستم انبارداری و کنترل موجودی پیشرفته، قابلیت تعریف انواع انبارهای مرکزی، پای کار، اورهال، اقلام اسقاطی، ضایعات و… ، جانمایی‎ های انبار به‌صورت سلسه‌مراتبی، تعریف کاتالوگ کاملی از انواع قطعات، قطعات مشابه، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان قطعه و دیگر مشخصات قطعات (کاتالوگینگ)، مکانیزه‎ سازی فرایندهای رایج مواد و قطعات مانند استعلام مواد و قطعات (Part Request)، حواله خروج از انبار (MIV)، رسید برگشت به انبار (MRV)، رسید ورود به انبار (Receipt)، انتقال انبار به‌ انبار و انبارگردانی، امکان رزرو قطعات. هزینه‌ یابی، کنترل عمر، نرخ مصرف، شناسایی پرمصرف‌ ترین قطعات، طبقه‌بندی قطعات، درجه‌ بندی بحرانی و ABC قطعات، تعریف کمینه و بیشینه‌ی موجودی، تعیین نقطه سفارش (ROP) و مقدار سفارش (EOQ)، مدیریت قطعات سریالی و مدیریت ابزارآلات، قابلیت تولید بارکد و QR کد برای قطعات و قفسه‎ های انبار جهت مدیریت انبار با بارکدخوان و تبلت.

ماژول مدیریت خرید

سفارش خرید مواد و قطعات (PO) با امکان اولویت‌بندی سفارش‌ها و گردش آن به‌صورت دستی و یا خودکار با توجه به نقطه‌ی سفارش قطعه در انبار، الصاق مدارک لازم جهت خرید کالا به‌صورت نامحدود به سفارش خرید، تعریف خریدهای خارجی و محلی و تفکیک گردش آن‌ها و…

ماژول مدیریت قرارداد ها و صورت وضعیت 

می توان از سیستم مدیریت منابع در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه به ثبت و کنترل قرارداد و صورت وضعیت ها اشاره کرد
در این ماژول می توان قرارداد های نگهداری و تعمیرات را به صورت کامل تعریف و آن را پیمانکاران مختلف سازمان مرتبط نمود.
از طرفی امکان تعریف پیمانکاران در نرم افزار دیده شده که می توان نهایتا با توجه به میزان و نوع کار انجامی توسط پیمانکاران و در نظر گرفتن مفاد قرارداد برای پیمانکار، صورت وضعیت صادر نمود.
از دیگر امکانات این ماژول می توان به صدور صورت وضعیت بر اساس فهرست آحادبها، امکان اعمال افزایش درصد قرارداد و کسورات به قرارداد و ارتباط فعال قراردادها با دستورکارهای تعمیراتی اشاره نمود.

 

سیستم مدیریت خدمات فنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

سیستم مدیریت خدمات فنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه از جمله ویژگی های مثبت این نرم افزار می باشد که در صنایع مختلف در کشور در حال استفاده و بهره برداری می باشد.

در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در این موضوع سه ماژول تخصصی وجود دارد که به شرح مختصر هر کدام از آن ها می پردازیم :

ماژول درخواست های فنی (TSR)

یکی از موضوعات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ماژول درخواست های فنی می باشد
جمع‌آوری هدفمند ایده‌ها، نظرات و درخواست‌های فنی (بهبود، بهینه‎ سازی، رفع نقص و…)، توجیه آن‌ها از منظرهای مختلفی چون مالی، فنی، منابع و ایمنی با استفاده از ابزارهای تعبیه‌شده و گردش کار گرافیکی، ابزار سنجش احتمال موفقیت و اولویت انجام هر کار، اعمال مدیریت تغییرات (MOC) در پروژه‌های تغییر و بهبود، اجرا و کنترل در قالب دستور کارها و پروژه‌های TSR، سنجش اثربخشی و تداوم اثربخشی کار انجام‌شده.

ماژول دستورالعمل‌های فنی، بازرسی و مهندسی (Technical Procedures):

امکان تعریف انواع دستورالعمل ‎های فنی، بازرسی و مهندسی از قبیل جوشکاری، رنگ‌کاری، عایق‌کاری، ساخت مطابق نقشه و… به تعداد نامحدود و پیوست آن به هر دستور کار. امکان پیگیری و تأیید کار انجام‌شده بر اساس دستورالعمل‎ های صادرشده.

ماژول پروژه‌های فنی (Technical Projects):

از دیگر امکانات سیستم مدیریت خدمات فنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات اجرای پروژه‌های بزرگ نظیر اورهال، تعمیرات اساسی، بهینه‎ سازی، بازسازی و… در غالب یک یا چند پروژه به‌صورت سلسله ‎مراتبی، تخصیص چارت مسئولیت‎ ها به هر پروژه، تولید ساختارشکست (WBS) از سطح پروژه و زیرپروژه تا سطح دستور کار و چک‌لیست‌های دستور کار، قابلیت تعریف ریسک‎ های پروژه، قابلیت خروجی WBS به فایل (Microsoft Project (MSP همراه با تاریخ‎ های فارسی، منابع اختصاص داده‌شده، شماره‌های دستور کار و… جهت سهولت کار مدیر پروژه، محاسبه هزینه‌های هر پروژه به‌صورت آنلاین، رصد فعالیت‌های پروژه در تقویم آنلاین پروژه و دریافت گزارش پروژه به‌صورت کامل.

 

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه شامل 27 ماژول تخصصی می باشد که در منوی ماژول ها، معرفی شده است که در این مقاله به معرفی و توضیح 3 ماژول پرداخته شد.

 

سیستم مدیریت کار ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

سیستم مدیریت کار ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه شامل چندین ماژول تخصصی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در واقع تنها در حوزه نگهداری و تعمیرات فعالیت نمی کند بلکه می توان آن را به عنوان یک نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی در نظر گرفت که پیکره ی تمامی سازمان ها را دارایی های آن ها شکل داده است.

در واقع با وجود دارایی کار تولید می شود و با حضور دارایی ، نگهداری و تعمیرات برای ما اولویت پیدا می کند در همین جهت وقتی دارایی وجود داشته باشد کار هم تولید می شود و این کار ها می بایست مدیریت شوند که سیستم مدیریت کار ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه می تواند خدمات مناسبی ارائه دهد.

در این بخش مهم ترین ماژول های کاربردی که در سیستم مدیریت کار ها وجود دارد می پردازیم :

ماژول گردش کارها 

تعریف و طراحی گردش کارهای گرافیکی با توجه به ساختار فرایندهای موجود به‌ راحتی و با چند کلیک، تخصیص کارها به‌صورت خودکار و از پیش تعریف‌شده به افراد، امکان ایجاد کارتابل‌های اختصاصی به‌صورت نامحدود برای افراد، قابلیت تفویض کارتابل به شخص دیگر در بازه‌های زمانی از پیش تعریف‌شده، ارسال کار برای پیگیری به شخصی دیگر، ارجاع کار به کارکنان زیرمجموعه، ارسال رونوشت به‌صورت دستی و خودکار، ردیابی گردش هر درخواست به‌صورت آنلاین، ثبت سوابق هر گردش کار با جزئیات کامل، امکان اعمال شروط مختلف برای ورود و خروج یک فرم در مراحل مختلف گردش کار و… ازجمله امکانات این ماژول است.

ماژول اولویت‌بندی و زمان‌بندی 

کارها به‌راحتی و با استفاده از امکان اولویت‌بندی خودکار جهت استفاده‎ی اثربخش ‎تر در تخصیص فعالیت‎ها و کاهش ریسک سازمان، اولویت‎ بندی شده و با استفاده از تقویم گرافیکی به‌صورت سالیانه، ماهانه، هفتگی و روزانه با امکان جابجایی به‌صورت کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)، نمایش نفر-ساعت هر کار و هر روز جهت تخصیص بهتر نفرات با قابلیت اتصال به تقویم سازمان و سیستم کارت ساعت سازمان، زمان‌بندی می‎شوند.

ماژول نگهداشت اصلاحی (Corrective Maintenance) (CM)

گزارش خرابی ‎های اضطراری (Emergency)، تعویقی (Deferred)، نقص (Defect)، ازکارافتادگی (Breakdown) و … در فرمت کاملاً استاندارد و توسط کدهای ایراد و مشکل در درخواست کارها و دستور کارهای تعمیراتی در یک سیستم کاملاً مکانیزه، با امکان کنترل درخواست ‎های تکراری و ثبت بازخوردهای مختلف مانند نفر-ساعت استفاده‌شده، مواد و قطعات مصرفی، ابزارآلات مورد استفاده، هزینه ‎های صرف شده و… و امکان انجام فعالیت ‎ها بر روی یک یا چند دارایی و با مشارکت یک یا چند گروه مجری با تخصص‎ های متفاوت در قالب دستور کارهای اصلی و فرعی که در روند سیستم مدیریت کار ها بسیار موثر می باشد

ماژول نگهداشت پیشگیرانه (Preventive Maintenance) (PM)

تعریف برنامه‌های دوره‌ای دارایی‌ها در قالب کارت‌های فعالیت (Job Card) به‌صورت تکی و گروهی و زمان‌بندی آن‎ها در قالب برنامه‌های فعالیت (Job Plan)، تخصیص زمان تخمینی، مواد و قطعات لازم، ابزارآلات و ماشین‌آلات لازم، مشخصات فنی، نقشه‌ها و دیگر اسناد مرجع. تعیین برنامه‌های از پیش تعیین‌شده تقویمی و کارکردی برای بازرسی‌های دوره‌ای، روانکاری، تعویض‌های دوره‌ای قطعات، تست و شارژ دوره‎ای و هر کاری که در قالب کارهای پیشگیرانه انجام می‌شود، اعلام سررسید کارها به‌صورت آلارم و SMS، ارسال خودکار فعالیت‎ها برای انجام، تعریف برنامه‌های ثابت و شناور، امکان پیاده ‎سازی نگهداشت پیشگیرانه بصورت دسته‎ای (Route PM) و فصلی (Seasonal PM) و گروهی (Coordinated PM) و قابلیت پیاده‎ سازی نگهداشت اپراتوری

ماژول نگهداشت مبتنی بر وضعیت/پیشگویانه (Condition-Based Maintenance) (CBM)

تعریف پارامترهای پایش وضعیت و تست و بازرسی، تحلیل نتایج و مشاهده‌ی روند تغییرات آن‌ها در گزارش‎ های اختصاصی، تعریف برنامه‌های نت پیشگویانه، تعریف مقادیر مبنا، ثبت داده‌ها، تولید گزارش پیشگویانه، ثبت شاخص سلامت دارایی ‎ها، تولید درخواست اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه‌ی فرعی، تعریف دوره ‎های ویژه برای دنبال کردن خرابی‎ های بالقوه، تجمیع نتایج پایش وضعیت‎های مختلف توسط گروه ‎های مختلف جهت تصمیم‎ گیری بهتر، امکان پیاده‎ سازی‎ نگهداشت دقیق که این ماژول در سیستم مدیریت کار ها در نرم افزار بسیار کاربردی می باشد.

ماژول نگهداشت فرصتی

قابلیت همپوشانی برنامه‎ های پیشگیرانه باهم و با فعالیت‎ های اصلاحی جهت جلوگیری از انجام فعالیت‎ های تکراری و هدر رفت زمان و منابع، قابلیت هم‌زمانی برنامه‎ های پیشگیرانه جهت کاهش توقفات برنامه‌ریزی‌شده. امکان تعویق دستور کارها به زمان شات‎داون (Shutdown) و تعمیرات اساسی (Overhaul) و فراخوانی هم‌زمان برنامه‌های تعویق ‎شده در زمان شات‎داون و تعمیرات اساسی.

ماژول مدیریت کالیبراسیون 

ماژول مدیریت کالیبراسیون هم نقش مثبتی در روند پیش بردن سیستم مدیریت کار ها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات می تواند داشته باشد از جمله ثبت استاندارد کالیبراسیون در شناسنامه‌ی هر تجهیز ابزاردقیق، برنامه‌ریزی و مکانیزه کردن فرایند کالیبراسیون به‌صورت دوره ‎ای و موردی، امکان ثبت نتایج قبل و بعد از کالیبراسیون، اخذ خطاهای اندازه‌گیری و مقایسه‌ی آن با مقادیر مرجع، صدور و چاپ گواهینامه و برچسب کالیبراسیون، تعیین و پیشنهاد بازه‎ و سررسید کالیبراسیون بعدی و گزارش نمودار روند انحراف تجهیز ابزاردقیق.

 

سیستم مدیریت ایمنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

مسئله ایمنی همیشه در نگهداری مورد بحث بوده است و حالا باید بررسی کنیم که سیستم مدیریت ایمنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات چه کارایی برای ما خواهد داشت.

موضوع ایمنی در کار میتواند به افزایش و یا کاهش عمر مفید تجهیزات و دارایی های فیزیکی کمک بسیاری کند که یکی از اهداف ما در نگهداری و تعمیرات افزایش عمر تجهیزات می باشد.

سیستم مدیریت ایمنی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه دارای دو ماژول تخصصی می باشد که در صنایع مختلف در حال بهره برداری است

ماژول اجازه کارها

تعریف پرمیت ‎های مختلف ازجمله اجازه کار گرم، اجازه کار سرد، پروانه ورود، پروانه حفاری و… به‌صورت الکترونیک و چاپی بر روی هر دستور کار با قابلیت گردش جهت تأیید و درج امضای الکترونیک با قابلیت اجباری کردن اخذ پرمیت برای کارها و یا تجهیزات خاص.

ماژول ایزولاسیون

تعریف ایزوله‌های الکتریکی و مکانیکی برای اجرای هر دستور کار جهت حفظ ایمنی افراد. قابلیت تعریف نقاط ایزوله‌ی یک دستگاه از پیش در شناسنامه دستگاه و قابلیت تعریف نقاط ایزوله از پیش برای فعالیت ‎های دوره ‎ای

میتوان به شغل هایی که نیاز به صدور مجوز ایمنی یا پرمیت را دارند اشاره کرد :

1-فعالیت های  گرم که در آن گرما به کار گرفته شده  مانند جوشکاری ، برشکاری با شعله ، سنگ زنی و سایش  و غیره
2-ورود به محیط های بسته
3-کار سرد
4-فعالیت هایی که شامل رها سازی ناخواسته ترکیبات هیدروکربنی می گردد ، مثل باز کردن لوله های بسته ، ظروف و تجهیزاتی که حاوی مواد سمی و یا قابل اشتعال هستند
5-تست فشار
6-خطر سقوط اشیا
7-عملیات خاکبرداری و عملیات غواصی
8-فعالیت های برقی
9-کار های نگهداری و تعمیرات که باعث از کار افتادن سیستم های ایمنی گردد ، یا آنها را از سرویس خارج کند ، مثل سیستم های اکتشاف  و اعلام حریق ، سیستم های اطلاع رسانی عمومی

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *