نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

RCM


نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ابتدا توسط صنعت هواپیمایی آمریکا برای بهبود ایمنی و اطمینان تجهیزات مرتبط توسعه یافت و در ابتدا در گزارشی توسط F.S Nowlan و H.F Heap نوشته و از طرف وزارت دفاع آمریکا در سال 1978 منتشر شد. از آن پس از استراتژی RCM برای کمک به تنظیم استراتژی های مدیریت دارایی فیزیکی تقریبا در تمام زمینه ها و در تمام کشورهای صنعتی جهان استفاده شده است. فرایندهایی را که Nowlan و Heap تعریف کرده اند به عنوان اساس اسناد کاربردی در زمینه نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار گرفته است و در طول سال های بعدی توسعه یافته و اصلاح گردیده اند.

استفاده گسترده از نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان منجر به پیدایش تعدادی فرایند که به طور قابل توجهی با فرایند اصلی متفاوت اند شده است بیشتر این فرایندهای جدید عوامل کلیدی فرایند اصلی را حفظ میکنند بسیاری از این فرایندهای متفرقه نتوانسته اند به اهداف  Nowlan و Heap دست یابند و برخی از این فرایندهای متفرقه کاملا مضر میباشند با این حال به آنها RCM گفته میشود.

در نتیجه یک تقاضای روبه رشد جهانی برای ارایه استانداردی که معیاری را مشخص نماید که هر فرایند RCM بایستی با آن مطابقت کن وجود داشته است استانداردهای SAE JA 1011 و SAE JA 1012 به عنوان مراجع اصلی RCM به این تقاضا پاسخ میدهند.

استاندارد SAE JA 1011 پیش فرض های کلی از مفاهیم و اصطلاحات RCM را بیان داشته است. این استاندارد کمترین معیاری را که هر فرایند برای  RCM نامیده شدن باید با آن مطابقت کند را تشریح میکند. این استاندارد برای هر سازمان یا کارشناسی که میخواهد ثابت کند که یک فرایندی که RCM نامیده میشود آیا در حقیقت RCM است یا خیر رد نظر گرفته شده است همچنین این استاندارد برای سازمان هایی که مایل به خرید و یا استفاده از خدمات RCM مانند آموزش تحلیل مشاوره و یا هر ترکیبی از آنها هستند سودمند است.

استاندارد SAE JA 1012 به تشریح مفاهیم و اصطلاحات RCM میپردازد. استاندارد SAE JA 1012 یک الگو یا روش اجرایی RCM نمیباشد بنابراین به سازمان هایی که میخواهند RCM را در سطح شرکت اجرا نمایند توصیه میشود که با جزئات بیشتری از RCM آشنا شده و از افراد متخصص در این زمینه برای افزایش دانش فنی سود ببرند.

معیارهای این استانداردها براساس فرایندهای RCM و مفاهیم موجود در سه استاندارد زیر است:

1-نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان Nowlan و Heap 1978

2-نیروی هوایی آمریکا (AS) MIL-STD-2173 (الزامات RCM نیروی هوایی سیستم های جنگ افزارها و تجهیزات پشتیبان) و جانشینان آن راهنمای مدیریت فرمان سیستم های هوایی آمریکا 403-25-00

3-نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان John Moubray RCM 2

این اسناد به عنوان پذیرفته شده ترین و پرکاربردترین اسناد بین المللی RCM شناخته شده اند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *