راهبردها و برنامه های نگهداری و تعمیرات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات


راهبردها و برنامه های نگهداری و تعمیرات

برای رسیدن به راهبردها و برنامه های نگهداری و تعمیرات ابتدا نگهداری را تعریف می کنیم:
تمام فعالیت های لازم برای حفظ دارایی تا سر حد امکان در وضعیتی مشابه با وضعیت اولیه، بدون نوسازی یا بازسازی
فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت خدمت رسانی را افزایش نمی دهد یا آن را در وضعیت اولیه نگه نمی دارد، بلکه سرعت زوال را کاهش می دهد و مدت زمانی که برای بازسازی یا تعویض لازم است را به وقفه می اندازد. نگهداری مکانیزمی است برای حصول اطمینان از این که دارایی فیزیکی مورد نظر به سرویس دهی و خدمات خود ادامه دهد.

هرم راهبردها و برنامه های نگهداری و تعمیرات شامل :

1-اهداف سازمانی
2-سطوح خدمت رسانی و سطوح مداخله
3-راهبرد نگهداری
4-اهداف نگهداری
5-برنامه های نگهداری
6-برنامه های کاری
7-فعالیت های نگهداری

اهداف سازمانی محرک برنامه های مدیریت دارایی و تمام جنبه های نگهداری هستند.
سازمان مالک دارایی است و تعریف می کند که از دارایی ها چه چیزی مورد انتظار است.
سطوح خدمت رسانی و معیار های عملکرد اهداف سازمانی را به صورت کمیت های قابل اندازه گیری توضیح می دهند.
سطوح مداخله تعریف نقطه ای از عملکرد در مقایسه با سطح خدمت رسانی است که ضرورت مداخله را مشخص می کند.
راهبرد نگهداری فنون و ابزارهایی که در برنامه های نگهداری به کار خواهند رفت را شناسایی می کند، همچنین وظایف و مسئولیت ها را در حیطه نگهداری و تعمیرات تعریف می کند.
اهداف نگهداری و تعمیرات نیازمندی ها را مشخص می کند و اهداف را به گونه ای تعیین می کند که کدام فرایند باید اجرا شود تا از وضعیت مناسب دارایی برای رفع نیازهای سازمان اطمینان حاصل شود.
برنامه های نگهداری و تعمیرات چارچوبی برای پشتیبانی از عناصر نگهداری فراهم می کند. این برنامه ها فعالیت های مشخص نگهداری را با جزئیات بیان می کنند که شامل نگهداری برنامه ریزی شده برای کاهش سرعت زوال و نگهداری برنامه ریزی نشده برای احیای خدمت رسانی دارایی از طریق واکنش به خرابی ها است.
برنامه های کاری تک تک فعالیت های نگهداری دارایی ها را گردآوری کرده و آنها را به شکل یک برنامه وظیفه ای زمان بندی می کند.

چرا باید راهبردها و برنامه های نگهداری و تعمیرات را اجرا کنیم؟

سازمان ها مالک دارایی ها هستند تا به اهداف خود که ارائه خدمت یا سرمایه گذاری برای آینده است برسند. نگهداری برای دستیابی به این اهداف ضروری است. قصور در انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات ممکن است باعث کاهش سطح عملکرد، کاهش قابلیت اطمینان، افزایش هزینه کلی چرخه عمر و یا به موارد تهدید کننده ایمنی منجر شود.

چگونه باید راهبرد ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات را اجرا کنیم ؟

توسعه مرحله ای برنامه های اجرایی نگهداری 
رعایت حداقل فعالیت های نگهداری الزامی در اغلب قوانین یا آیین نامه ها توصیه شده اند، از قبیل بازرسی های ایمنی و سلامت. با این حال، سازمان ها ممکن است فعالیت های پیشرفته تریرا توسعه دهند

بازنگری و مستند سازی راهبرد نگهداری و تعمیرات
با توجه به :
-مناسب ترین ساختار و روش خدمت رسانی (با توجه به گزینه های قراردادی)
-نیازمندی های عملکردی دارایی چه کار هایی باید و یا نباید در زمان لازم توسط دارایی انجام شود، همچنین درک چگونگی تعامل دارایی با دیگر دارایی ها
-نیازمندی داده ها و سیستم های اطلاعاتی به منظور پشتیبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات

ایجاد اهداف نگهداری و شاخص های عملکرد به منظور ارزیابی اینکه آیا به این اهداف دست یافته شده یا خیر.

توسعه و مستند سازی برنامه های نگهداری با جزئیات بیشتر
این برنامه ها ممکن است بستری را برای مستندات قرارداد های نگهداری فراهم کنندو بیشتر عملکرد محور باشند یا توصیه ای باشند

برنامه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک
ممکن است از ابزار ایی مانند تحلیل اثرات، مد ها و بحرانی بودن نقایص و نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان RCM برای توسعه برنامه ها و رویه های پیشرفته نگهداری و تعمیرات استفاده شود. این برنامه ها به تامین کننده نگهداری این امکان را می دهد که ریسک ها و هزینه های مرتبط با رویه های مختلف نگهداری را قبل از انتخاب رویکرد بهینه در نظر بگیرند.

پایش و ارزیابی رسمی عملکرد نگهداری باید شامل فرآیند های در دسترس به منظور شناسایی و جلوگیری از بروز تکرار سیستماتیک خرابی ها باشد، مخصوصا مواردی که هزینه های سنگین یا تبعات منفی زیادی دارند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *