نرم افزار نگهداری و تعمیرات چه کارایی دارد؟

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

پارسه برترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات کشور


نرم افزار نگهداری و تعمیرات چه کارایی دارد؟

هر سازمانی که نیاز به کنترل خرابی ها، پیگیری دستور کار ها، کنترل بوجه و هزینه نگهداری و تعمیرات، گردش کار، کنترل و موجودی قطعات، کنترل کارکرد نفرات در فعالیت های تعمیراتی،گزارشات خاص و لحظه ای ،بازرسی ها و برنامه ریزی فعالیت های پیشگیرانه و … دارد
نرم افزار نگهداری و تعمیرات می تواند برای آن سازمان بسیار سودمند باشد.

با داشتن نرم افزار نگهداری و تعمیرات میتوانیم عملکرد مثبت و یا منفی تمامی تجهیزات و دارایی ها را کنترل کنیم

در حوزه دارایی ها میتوانیم تمامی گارانتی ها و اعتبار آن ها را ثبت و کنترل نمود تا از هزینه های اضافی صرف نظر شود

همچنین می توان سوابق خرابی های یک دارایی را کنترل کرد و از خرابی مجدد آن تجهیز جلوگیری کرد .

می توان تمامی اطلاعات مربوط به یک دارایی مانند تاریخ ساخت،تاریخ بهره برداری، قیمت خرید، تامین کنندگان قطعات دارایی ،اسناد و تصاویر دارایی را ثبت نمود.

در حوزه دستور کار ها میتوان تمامی نفراتی که برای یک دستور کار، فعالیتی انجام داده اند به تفکیک ساعت انجام و هزینه های مربوط را ثبت نمود و همچنین تمامی قطعاتی که برای دستور کار مصرف شده است را ثبت تا بتوانیم کنترل مصرف قطعات را هم داشته باشیم.

در زمینه نت پیشگیرانه می توان  برای تمامی تجهیزات و دارایی ها برنامه ریزی کرد و برای آن ها تاریخ های سر رسید تنظیم نمود تا از خرابی های احتمالی که در آینده ممکن است اتفاق رخ دهد جلوگیری نمود.

با نرم افزار نگهداری و تعمیرات می توان چارت سازمانی و لیست تمامی پرسنل به همراه سمت های آن ها را ثبت و کنترل کرد.

 

کاربرد نرم افزار نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف چیست؟

 

کاهش خرابی تجهیزات

افزایش بهره‌ وری

کاهش هزینه‌های نگهداشت

بهبود و ردگیری مدیریت دستور کار

افزایش عمر تجهیزات

زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

بهبود مدیریت موجودی مواد و قطعات

تبدیل شدن به سیستم مرکزی اطلاعات

تولید شاخص‌ها، داشبوردها و گزارشات سفارشی

تصمیمات موثرتر، مبتنی بر اطلاعات و شواهد

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.