با عنایت و استعانت خداوند متعال مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع) موفق به کسب رتبه نخست در زمینه لجستیک و دریافت تندیس زرین لجستیک گردید. همچنین شرکتهایی نظیر ایرانخودرو و سایپا به کسب تندیس های نقره ای و برنزی گردیدند.