با توجه به رویکرد گروه نت پارسه طی سالیان اخیر جهت توسعه و فرهنگ ساری نگهداری و تعمیرات در سازمان های ایرانی اقدام به ترجمه استانداردهای بین المللی نگهداری و تعمیرات نموده است که در کتاب جدید خود استاندارد EN15341 را ترجمه نموده است.

ضمنا جهت تهیه این کتاب می توانید با شماره 02188090315 تماس حاصل فرمایید.

 

811840952_93874