مرجع علمی و کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات

The Practical Handbook of Maintenance Management

راهنمایی برای مدیریت دارایی به همراه ایزو 55000
A Guide to Asset Management with Respect to ISO55000: 2014

ترجمۀ و تالیف
سعید رمضانی
مهدیه صدقی

 

علاقه مندان می توانند جهت تهیه با شماره 09122002406،  88369756 ، تماس حاصل نمایند