گروه نت پارسه با کوله باری از تجربیات در زمینه پیاده سازی در صنایع مختلف کشور این بار در یکی از بزرگترین گروه های تولیدی خودرو پا به عرصه وجود گذاشت و زمینه ای برای کسب تجربه ای بیشتر فراهم نمود.

امیدواریم بار دیگر بتوانیم با عنایت الهی برگی دیگر را به موفقیت های روز افزون خود بیافزاییم.