پس از بررسی نرم افزار پارسه توسط کارشناسان بنادر بوشهر و شهید رجایی شرکت هدایت کشتی خلیج پارس با تاییده از آن بنادر نرم افزار نت پارسه را انتخاب نمود و سعی دارد برای بیش از 100 شناور خود که در تمامی بنادر ایران در حال فعالیت می باشد پیاده سازی نماید.