با توجه به تجربه موفق پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در بندر امام خمینی(بزرگترین بندر کشور) و قدردانی مدیریت آن مجموعه از مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی به دلیل همکاری و پشتیبانی مداوم گروه نت پارسه، سازمان بنادر و دریانوردی کلیه شرکت های پیمانکاری را به اجرای سیستم مکانیزه نت تشویق نموده است که از جمله این شرکت ها ، شرکت فراساحل یاس می باشد که در حال حاضر خدمات بهره برداری و تعمیراتی سه بندر کشور را انجام می دهد و پس از بررسی شرکت های مختلف نرم افزاری، نرم افزار نت پارسه را انتخاب نمودند.