با گذشت سه هفته از نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در شرکت بنافا قشم حجم بسیار زیادی از تجهیزات، کارت های فعالیت و برنامه های تعمیرات وارد نرم افزار گردید همچنین در این مدت کوتاه تمامی جریان کار فعالیت های EM و PM تنظیم و تست گردید و استارت اولیه نرم افزار اغاز گردید premarin cream.