پس از پیاده سازی موفق نرم افزار نت پارسه در نیروگاه های پایلوت شرکت بهره برداری و تعمیراتی نیروگاه های مپنا که شامل نیروگاه جنوب اصفهان و نیروگاه فردوسی مشهد در 2 سال گذشته نصب گردید و در ادامه آن در نیروگاه های پرند و عسلویه نصب و راه اندازی گردید که نتیجه پیاده سازی این 4 نیروگاه منجر به پیاده سازی در نیروگاه های دیگری همچون زواره، فارس، چادرملو، گناوه، قشم و پره سر گردید که طی هفته آتی در نیروگاه های فارس و زواره مراحل نصب و راه اندازی آغاز می گردد.