وبینار آموزشی بهره برداری از بهترین تجربیات استقرار CMMS ها 19 خرداد 99 ساعت 11 صبح به صورت رایگان برگزار می گردد.

برای ثبت شرکت در وبینار، به آدرس زیر مراجعه نمایید و یا با مرکز تماس گروه پارسه تماس بگیرید