امسال بار دیگر گروه نت پارسه پر رنگ تر از همیشه درخشید.

با توجه به استقبال کثیری از شرکت کنندگان در نهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات و مشاهده دستاوردهای گروه نت پارسه ما را بیش از پیش در این مسیر استوارتر نمود.