با گذشت بیش از یک سال از نصب نرم افزار نت پارسه در نیروگاه های زیر مجموعه مپنا این بار نیروگاه های پرند و عسلویه طی هفته جاری مراحل نصب و راه اندازی نرم افزار نت پارسه در آن ها اجرایی خواهد شد این امر خود نشاندهنده مطابقت نرم افزار نت پارسه با نیازهای نیروگاه ها بوده و راه را برای توسعه در سایر نیروگاه های کشور محیا خواهد نمود.