بالاخره پس از گذشت چند ماه ارزیابی نرم افزارهای متعدد نگهداری و تعمیرات توسط شرکت الومینیوم المهدی نرم افزار نت پارسه موفق به کسب رضایتمندی حداکثر گردید و قرارداد نصب و راه اندازی این نرم افزار با آن شرکت منعقد گردید. شایان ذکر است آلومیینویم المهدی یکی از بزرگترین صنایع احیا آلومینیوم در ایران می باشد. همچنین طی هفته جاری این نرم افزار در آن شرکت نصب و به صورت آزمایشی برای یک واحد پایلوت راه اندازی گردید.