یکی از تجربه های موفق نرم افزار نت پارسه پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در کارخانه گندله سازی مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان است و به طبع آن مجتمع سنگ آهن سنگان پس از بررسی نرم افزار نت پارسه با سایر نرم افزارهای نت ایرانی و خارجی با توجه به قیمت در مقابل کیفیت این نرم افزار را انتخاب نمودند.