طی هفته های آتی نرم افزار نت پارسه در شرکت آلومینیوم پارس نصب و راه اندازی خواهد شد و پیرو آن دوره های آموزشی نرم افزار برگزار می گردد. همچنین این شرکت به عنوان یکی از مشتریان پارسه، از ماژول های RCA و RCM بهره مند خواهد شد و قرار است به صورت یکپارچه و جامع این ماژول ها را پیاده سازی نماید.