پس از بررسی های یکساله شرکت فولاد اکسین اهواز برای انتخاب نرم افزار نگهداری و تعمیرات، نرم افزار نت پارسه به عنوان یک پکیج نرم افزاری کامل و جامع مطابق با نیازهای آن سازمان می باشد. همچنین این شرکت چندی پیش نرم افزار ایریسا را خریداری نموده است که ماژول تعمیرات آن به دلیل محدودیت هایی که دارد قابل اجرا نبوده و مقرر شد پارسه با مابقی ماژول های آن لینک گردد تا یکپارچگی خود را حفظ نماید.