با توجه به نصب نرم افزار نت پارسه طی 2 سال گذشته و تجربه موفق گروه نت پارسه در پیاده سازی نرم افزار نت پارسه در کارخانه گندله سازی مجتمع، این بار برای شرکت های زیر مجموعه این نرم افزار پیشنهاد گردید. همچنین طی این دو سال نرم افزار تیمار هم در کارخانه فرآوری این مجتمع نصب بود ولی با توجه به رضایت صد در صدی مجتمع از نحوه پشتیبانی، بومی سازی و حضور مستمر تیم پارسه از این پس نرم افزار نت پارسه در تمامی زیر مجموعه های مجتمع نصب و راه اندازی خواهد شد.