با توجه به ابلاغیه سازمان بنادر به کلیه بنادر جهت نصب نرم افزار نت پارسه، بندر آبادان پس از تکمیل مراحل خرید طی هفته گذشته مراحل نصب و آموزش در این بندر توسط کارشناسان نت پارسه صورت گرفت.