طی هفته آتی نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در واحد گندله سازی مجتمع گل گهر سیرجان نصب و راه اندازی خواهد گردید همچنین در این مدت آموزش های اولیه جهت جمع آوری و اطلاعات و ورود اطلاعات به نرم افزار صورت می پذیرد و مطابق با دوره زمان بندی انجام شده دوره های آموزشی تکمیلی به صورت فاز به فاز برگزار خواهد گردید.25