پس از گذشت ۲ سال از نصب نرم افزار نت پارسه در بندر امام خمینی (ره) و پیاده سازی موفقیت آمیز آن برای تجهیزات خشکی، مخابرات و دریایی ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه از سوی آن مجموعه مورد تایید قرار گرفت و طی نامه ای که توسط مدیریت تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی کشور تهیه گردیده است برای کلیه بنادر ایران از سوی آن سازمان در سال ۹۴ الزام گردید و بایستی نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه را جایگزین نرم افزار جاری نمایند.