سابقه موفق نرم افزار نت پارسه در سطح شرکت های ایرانی و کسب رتبه نخست در تمامی مناقصات CMMS این بار شرکت های غیر ایرانی درخواست خرید این نرم افزار داشته اند و نیروگاه سنگ توده 2 از کشور تاجیکستان اقدام به خرید این نرم افزار نمود و مراحل آموزش و مشاوره نرم افزار نت پارسه طی هفته جاری در محل نیروگاه برگزار گردید.