پس از گذشت 5 سال از تولید نرم افزار نت پارسه توسط مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع) و پیاده سازی موفق آن در صنایع مختلف از جمله معادن؛ نیروگاه ها و صنایع نفتی و تولیدی این بار شرکت پتروشیمی امیرکبیر پس از تقریبا 2 سال بررسی نرم افزارهای موجود در بازار و بررسی نرم افزارهای موفق، نرم افزار نت پارسه را انتخاب نمودند که بیشتر از هرچیز این نرم افزار را به دلیل سادگی ،ماژول ها و قابلیت های متعدد نرم افزار و همچنین خروجی های متعدد از قبیل گزارشات، شاخص ها و تجزیه و تحلیل خرابی ها مد نظر قراردادند. که طی ماه جاری مراحل نصب و پیاده سازی آن اغاز می گردد.