ماژول تحلیل داده‌ها (Data Analytic) (DA)

ایجاد خروجی‌های تحلیلی و ماتریسی به‌صورت آنی و تنها با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)، فیلتر اطلاعات، نمایش در انواع نمودارها (۲۰ نوع نمودار) برای گزارش‌هایی چون تحلیل کارکرد نفرات، تحلیل هزینه‌ها، تحلیل زمان‌های فعالیت‌ها، تحلیل عملکرد پیمانکاران و…

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه