ماژول نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان

انتخاب مناسب‌ترین تاکتیک‌های نگهداشت با کمک پیوستگی میان سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) و نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) به‌عنوان پیشرفته‌ترین مشی مدیریت خرابی‌ها. دارای قالب استاندارد و گام‌به‌گام و رابط گرافیکی جهت سهولت در استفاده از آن.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه